Seviyeler

 

1. Seviye / Beginner / A1: Bu seviye, yeni öğrenmeye başlayanlar için tasarlanmıştır. Bu seviyedeki içerik ve alıştırmalar öğrencilere, basit kelime ve anlatımları anlayıp, kullanmayı öğretir.

2. Seviye / Elementary / A2: Temel dilbilgisi yapıları ve günlük konuşma kalıplarını öğrenirsiniz. Basit konular üzerinde kolay tümceler kurulabilir, kendinizi kısaca ifade edebilecek düzeye gelirsiniz.

3. Seviye / Pre-Intermediate / B1: Orta seviye başlangıcıdır. Günlük hayatta yabancılarla kolaylıkla iletişim kurulabilecek düzeye gelirsiniz. Yeni gramer kalıpları ve sözcükler öğrenirsiniz. Basit ama birbiriyle bağlantılı cümleler kurulabilirsiniz.

4. Seviye / Intermediate / B2: Konuşma becerisini daha ileri seviyeye taşırsınız. Dilin inceliklerini öğrenerek akıcı ve bilinçli bir konuşma düzeyine erişirsiniz. Farklı konular üzerinde uzun diyaloglar yapabilecek düzeye gelirsiniz. Daha zengin sözcükler ile doğal, akıcı ve hızlı şekilde ifade gücünü geliştirirsiniz.

5. Seviye / Upper-Intermediate / C1: Bu zamana kadar öğrenilenlerin daha karışık cümle yapıları içerisinde kullanılması ve resmi yazışmalar yapılması söz konusudur. Yabancılarla uzun diyalog kurabilir, İngilizce kitaplar okuyabilir, akıcı ve hızlı bir şekilde konuşabilirsiniz. Toplumsal ve mesleki alanda da konuşmalar yapabilirsiniz.

6. Seviye / Advanced / C2: Öğrenci çeşitli konularda ayrıntılı olarak konuşabilir, anlayabilir.Gazete ve dergi okurken pek az sorunla karşılaşır. Dilde akıcılık sağlanmıştır.